Com funciona?

1. Registre

El registre és DE FRANC.

Existeix una modalitat de pagament (PREMIUM) on s'obtenen un seguit d'avantatges en les diferents seccions: més informació. El seu cost és de 9,99 € + taxes en un únic pagament anual.


2. Selecciona i valida els teus escollits

Dins la secció ’Els meus escollits’, hauràs de seleccionar un mínim de tres persones: no hi ha màxim. Aquestes persones seran les responsables de notificar a la plataforma la teva defunció arribat el moment.

Convé que siguin persones de la teva màxima confiança i no és necessari que formin part de la teva família. Recomanem que converseu sobre els vostres desitjos i creences per tal que en un futur respectin la teva decisió expressada a través de la plataforma Thanks for my life.

Quan un escollit accepta la teva sol·licitud, a la vegada de notificar la teva defunció, podràs escollir si també vols que rebi tota la informació que has introduït prèviament a la resta de seccions quan et moris, excepte els últims comunicats, que per tal de preservar la màxima intimitat, només ho rebran els destinataris en particular.

Aquests escollits que rebran la teva informació en el moment de morir, ho faran a través d’un correu electrònic en un document i totes les seccions ben ordenades i fàcils de consultar.


3. Omple les teves dades

Una vegada registrat, disposaràs d’una sèrie de seccions on podràs introduir tota la informació que desitgis i que rebran els teus estimats quan et moris.

Totes les seccions són voluntàries i podràs fer servir allò que consideris del teu interés.

Permetrà deixar preparats missatges pòstums a qui desitgem i que rebran quan la plataforma rebi la notificació de la nostra defunció.

Els missatges s’enviaran directament al destinatari.

A la versió FREE hi haurà un comunicat que podran veure fins a 20 persones diferents. A la versió PREMIUM no hi haurà límit de missatges, que seran personalitzats i amb la possibilitat d’incloure documents adjunts (imatges, vídeos, audios, presentacions…).

En qualsevol moment es podran modificar els continguts així com seleccionar i modificar els destinataris.

En aquesta secció trobarem una sèrie de camps per poder escollir si volem ser donants d’òrgans i/o de còrnies, donar el cos a la ciència, ser enterrats o incinerats, el lloc on voler repartir les cendres, etc.

Serà una informació que les persones que la rebran podran saber de les nostres voluntats i afavorir la presa de decisions en moments emocionalment intensos.

En la modalitat PREMIUM fins i tot podrem deixar documents adjunts que complementin la informació escrita.

Tots els usuaris registrats disposaran d’un codi QR individualitzat. Aquest codi QR conduirà a una pàgina pública on es podran visualitzar una sèrie d’aspectes informatius tals com telèfons de contacte, grup sanguini, al·lèrgies, medicació que es pugui estar prenent, etc. i que es podrà configurar en aquesta secció.

El seu objectiu es poder ser utilitzat en cas d’emergència per part de tota persona que tingui accés: personal d’emergència i/o sanitari, policia, testimonis d’accidents, etc.

És convenient disposar d’aquest codi QR en un lloc controlat però visible (a la cartera, de fons de pantalla del mòbil, adhesiu en un casc…), per tal que el personal implicat pugui obtenir la informació de forma ràpida.

Ideat com un testament però especialment pensat per aquelles petites coses que sovint tenen un alt valor sentimental. Una camiseta, un rellotge, un quadre, una fotografia, una entrada, una guitarra, un mòbil, un penjoll… Podrem deixar com a record pòstum tots aquells objectes o pertinences a aquelles persones del nostre entorn que ens faran eterns al seu pensament.

Per tal que tingui validesa legal, la mateixa plataforma ens genererà un document amb tota aquella informació actualitzada que li anem incorporant i que podem descarregar i imprimir per tal de poder anar al nostre advocat/notari i certificar-la.

En la modalitat FREE es disposaran de fins a 10 objectes mentre que en la versió PREMIUM seran il·limitats i tindrem la possibilitat d’incloure documents adjunts complementaris (fotografies, vídeos, factures, garanties…).

Aquesta secció ens permetrà crear un document amb un doble objectiu. Per una banda transmetre a l’equip mèdic com actuar en determinades situacions en cas que la nostra salut no ens permeti expressar (coma, malalties degeneratives avançades…).

Per una altra banda, assignarem un representant legal que actuarà en el nostre nom si les circumstàncies així ho requereixen.

Per tal que tingui validesa legal, una vegada l’haguem creat segons les opcions que apareixen en aquesta secció, haurà d’estar signat per aquest representant legal i dos testimonis.

A la versió PREMIUM, els nostres escollits podran accedir al mateix document que hem disposat a la plataforma per consultar-lo en cas que sigui necessari.

Podrem escriure com ens agradaria que fossin els nostres actes de record. El tipus d’acte, el lloc, si volem deixar escrits, preparatius, música… D’aquesta manera simplificarem molt la seva preparació als nostres familiars i els ajustarem als nostres veritables desitjos.

En la modalitat PREMIUM podrem incloure tants actes com desitgem així com incorporar documents adjunts (fotografies, vídeos, presentacions…).

Secció que ens permetrà deixar constància de tots els serveis web als que estem donats d’alta i manifestar la nostra intenció en cada cas: tancar, post o comunicat pòstum, mantenir en ús…

Com que es tracta d’una informació altament sensible on inclou usuaris i, especialment contrasenyes, recomanem que enlloc d’escriure-la explícitament, es posi alguna dada que les nostres persones properes els permeti deduir fàcilment quan rebin la informació.

En la modalitat FREE es disposaran de fins a 5 serveis web mentre que els usuaris PREMIUM no tindran límits així com disposaran de la possibilitat d’incloure documents adjunts (post, fotografies, imatges, vídeos…).

En aquesta secció podrem informar als nostres de quina és la situació econòmica de la que disposem, incorporant informació de comptes bancàries, plans de pensió, assegurances de vida o de decés, crèdits i deutes… Es tracta d’ajudar en la seva recerca per a la posterior acceptació de l’herència en el seu cas, i evitar sorpreses inesperades.

A la modalitat FREE es disposaran de fins a 5 plans mentre que els usuaris PREMIUM seran il·limitats i amb la possibilitat d’incorporar documents adjunts (contractes, pòlisses, escriptures…).

De la mateixa manera que nosaltres necessitem uns escollits per tal d’activar la plataforma quan ens morim, els nostres estimats també els necessitarem i nosaltres podem acabar esdevenint escollits per altres persones.

En aquesta secció tindrem un llista de les sol·licituds pendents que podrem acceptar o declinar, mentre que una vegada acceptem algú, ens oferirà la possibilitat de declinar en qualsevol moment així com, donat el cas, notificar la seva defunció.


4. Activació de la plataforma en cas de defunció

Els teus escollits seran qui hauran de notificar a la plataforma la teva defunció. Per evitar errors i/o falsos positius, la plataforma considerarà la teva mort una vegada hagi rebut tres notificacions per part dels teus escollits. Mentre això no passi, no s’enviarà cap tipus d’informació a ningú.

Quan la plataforma s’activi en cas de la teva defunció, els comunicats s’enviaran únicaments als seus destinataris i tota la informació introduïda en la resta de seccions la rebran a través d’un correu electrònic només aquells escollits que hagis decidit.